Προσευχή του Κυρίου

Η Βασιλεία του Θεού εστί δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Γι αυτό μόνον οι ευσεβείς την κερδίζουν. Θα σου χαρίσει ο Κύριος την ουράνια παρηγοριά Του, που αναπάυει το πνεύμα, όταν μέσα στην καρδιά σου ετοιμάσεις γι Αυτόν κατάληλη κατοικία.

Ευσεβής ψυχή προετοιμάσου για να δεχθείς την επίσκεψη του ουρανίου νυμφίου ο οποίος είπε:

εάν τις αγαπά με τον λόγον μου τηρήσει και προς αυτίν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτώ ποιήσωμεν.

Δώσε λοιπόν στο Χριστό ολόκληρη την αγάπη σου. Κανείς άλλος ας μην εισέλθει στην καρδιά σου. Είναι αρκετό να βρίσκεται μεσα σου ο Χριστός και μόνον Αυτός. Οι διαθέσεις των ανθρώπων πολύ γρήγορα αλλάζουν, ο Κύριος όμως Ιησούς μένει εις τον αιώνα. Θα μείνει κοντά σου σταθερά μέχρι τέλους. Ο Κύριος είπε:

Η Βασιλεία Του Θεού εντός υμών εστί. Αμήν.

 

Μ.Β. ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  

 

Launch modal

this is the loader