Παροιμίες

Φύτευε νέος καρυδιές, για να βρεις παππούς καρύδια, και σε ειδική αποθήκη φρόντιζε να τα συνάξεις, για να έχεις αδελφέ  μου εάν γεράσεις κάποτε.

"Να κάνεις από νέος καλά έργα διότι δεν ηξεύρης εάν προλάβεις και κάνε και μάθε πολλές προσευχές δια να τις ηξεύρης όταν γεράσεις και δεν θα βλέπεις να διαβάσεις."


Όταν έχεις να μην παίρνεις, εάν δεν έχεις να ζητάς, να μην είσαι πλεονέκτης και αδελφό μην απατάς. Μην αδικείς γιατί η απάτη είναι κακία και είναι μητέρα του σατανά.


Σε σάπια σανίδια μην πατάς, ούτε σε σάπια δοκάρια, γιατί τα σάπια, σάπια είναι τα, και σπάζουν τα ποδάρια.


Μια μάνα (τίκτει) γεννά δύο – τρία παιδιά. Ένα παιδί δε γεννιέται από δύο μάνες. 

this is the loader